Om @brynte media

@brynte media är Nils Bryntesson. Under den korta tid företaget funnits har vi haft förmånen att arbeta med Kairos Future, Hela Människan, Gemensam Framtid, Teologiska högskolan Stockholm, BISON och Studieförbundet Bilda.

loggan-fb-profil@brynte media startades 2012 men det är inte förrän nu 2013 som jag haft möjlighet att satsa mer på detta projekt.

Jag har tidigare arbetat mest inom kyrkbranschen och har också en teologie kandidatexamen från Teologiska högskolan Stockholm. Därtill är jag ordinerad pastor i Gemensam Framtid, före detta Svenska Missionskyrkan.

Sen 2009 har jag arbetat med webb och sociala medier mer eller mindre på heltid och innan dess har jag gjort detsamma fast ideellt i tiotalet år. Det har handlat om webbinstallationer, föreläsningar, konsultarbeten och nu på sistone mycket rörlig bild på webben och hur man kan tänka det socialt.

Amen.se2009 – 2012 så drev jag projektet Amen.se för Svenska Missionskyrkan som i korta drag gick ut på att hjälpa kyrkan ut på webben där samtalet redan pågår, främst med hjälp av olika sociala verktyg som bloggar, twitter, facebook, livesändningar, osv. 2010 – 2012 hade jag dessutom en tjänst som ansvarig för sociala medier på Svenska Missionskyrkan och Gemensam Framtid.